Periode April-September

Intro

Deze periode behelst de opstart van de van effectieve werking. Het aantrekken van medewerkers verliep vanuit verschillende hoeken: en deel door losse werving, een deel vanuit de app4ghent competitie (winnaar beste idee) en een paar studenten die voor een proef hadden samengewerkt met Dienst mobiliteit.

Projecten en motivatie

Er werden 3 projecten opgezet en 450 uur gepresteerd.

De keuze voor deze projecten lag deels bij de technologie (blockchain) deels bij eerder gemaakte keuzes (laureaten A4G) en tenslotte op de opportuniteiten die voor ons lagen (Linked open data GF, en studenten die summiere ervaring hadden met chatbots).

Return

De soupcoin zal een blockchain applicatie opleveren die in september bij Digipolis geïmplementeerd zal worden. Origineel komt dit idee uit ‘tijd voor innovatie’ het stelt medewerkers van Digipolis in staat soup te bestellen via de blockchain. Het laat ons toe om een use case te hebben die effectief geëvalueerd kan worden binnen de context van Digipolis. De lessen die we hieruit leren kunnen ons helpen te evalueren wanneer de technologie matuur genoeg is om effectief te gaan gebruiken bij de burger.

De krookie app geeft ons een inzicht of en hoe de beacons in de Krook werken. De app werkt op dit moment maar nog niet volledig. Interessant is dat het opzetten van dit project ons de mogelijkheid gaf om verder met de leverancier op te volgen of het systeem wel degelijk werkt, in eerste instantie deed het dit niet. Los van alles zijn hier de lessons learned dat beacon technologie sterk afhankelijk is van het device dat mensen gebruiken, en niet enkel apple/android maar sterk afhankelijk van android versie en implementatie.

Mbt begeleiding heb ik dit team eerst zelfsturend laten werken omdat ze ‘hun idee mochten uitwerken’, echter de kennis binnen dit team zat vooral op frontend vlak en niet op de code die het waar moest maken. In september komt een groepslid terug en nemen we dit opnieuw op met wat slimme developers in de reguliere werking. Die moeten een betere backend maken en het scannen nog eens opnieuw bekijken.

Tweede lessons learned is dat het misschien niet zo’n goed idee is om de A4G webstrijd op zo’n manier aan te pakken dat mensen met het beste idee ook dit effectief moeten uitvoeren. Het lijkt me nuttiger om volgende keer een groep t kiezen die code voor 70% heeft opgeleverd, zodat we hen kunnen motiveren om de resterende 30% af te maken om tot een mooie applicatie te komen.

Periode Juli

Projecten en motivatie

Er werd 806 uur gepresteerd op de volgende projecten:

Return

De soupcoin en krookie app liepen verder tot aan de GF.

De chatbot voor de GF

De chatbot wees de mensen de weg naar dichtbijzijnde podia op de gentse feesten, werd door 3 mensen in 9 dagen opgeleverd en haalde meer dan duizend unieke gebruikers. We hebben hieruit de mogelijkheden van chatbots beter geleerd, de piste van AI lieten we al snel varen wegens nog niet matuur genoeg. Een menu met knoppen in de chat werkt beter. De applicatie was volledig stateless en werkte op onze linked open data, we willen deze kennis en code opnieuw gebruiken als de data van visit gent als LOD beschikbaar wordt.