VIER SCRIPTS VOOR GENT 2040

Mensen en technologie in de stad van morgen

Welkom in Gent 2040. De toekomstverkenners van het Digipolis Foresight team en het kenniscentrum Open Time nemen u graag mee in de tijd, niet minder dan 22 jaar vooruit. Uiteraard kunnen we niet voorspellen wat er zal gebeuren, welke keuzes we zullen maken, met welke kansen en uitdagingen we te maken krijgen of welke (on)verwachte gebeurtenissen onze omgeving vorm zullen geven. Toch kunnen we ons oriënteren met het oog op een langere termijn dan die van enkele jaren. Gent baant zich hoe dan ook een weg naar overmorgen, dwars doorheen een complex en soms contradictorisch heden.

Bezoek de vier versies van Gent 2040 hieronder:

Download de PDF of lees verder op deze site