Over de scripting

Chronologie De vier versies van Gent 2040 die hierboven gepresenteerd worden, komen niet uit de lucht gevallen. Ze zijn grotendeels gebaseerd op de informatie die verzameld werd in een voortraject binnen Groep Gent:

Op 17 februari 2017 organiseerde Digipolis Foresight een inspiratiemoment – we noemden het een ‘toekomstsessie’ – waarop experten hun kijk gaven op de rol van technologie in de toekomst van de domeinen Mobiliteit en Milieu & Klimaat. Op 16, 19 en 22 mei 2017 werden in totaal zeven creatieve en verdiepende workshops georganiseerd, waarbij collega’s van Groep Gent hun kijk op mogelijke toekomsten toelichtten en samen verder uitwerkten. De centrale insteek was ook hier de relatie tussen technologie en samenleving.

Op 6 juni 2017 vond er een tweede toekomstsessie plaats met als thema ‘Technologische trends voor de overheid’. Experten presenteerden oa. over (big) data, VR/AR, Blockchain, het verhogen van participatie bij het beleid via technologie…

Uiteindelijk werd er opgebouwd naar 7 september 2017: de Foreplay-conferentie. Meer dan driehonderd geïnteresseerden lieten zich de hele dag lang inspireren over het belang van toekomstdenken, over de rol van technologie in Gent als ‘City of People’ en gingen finaal ook zelf aan de slag in co-creatieve workshops.

Onder leiding van Applied Futures Research volgden finaal ook nog een Scenario Exploration System-workshop (25 september 2017), een Causal Layered Analysis (9 oktober 2017) en een backcasting-sessie (16 oktober 2017). Bij de workshops waren meer dan 100 individuele personen van binnen Groep Gent betrokken. Op de publieke toonmomenten (de toekomstsessies en Foreplay) nog eens meer dan 250 anderen. Zij zullen hun eigen ideeën en de inzichten die ze door de experts aangereikt kregen, terugvinden in de vier versie van Gent 2040.

Over Digipolis Foresight Digipolis Gent heeft sinds oktober 2016 een Foresight team. Het team werkt aan:

  • Toekomstverkenning. We gaan op verschillende manieren op zoek naar mogelijke toekomsten voor Gent, en werken daarbij zoveel mogelijk co-creatief. We besteden extra aandacht aan de verhoudingen tussen mens en technologie in Gent.

  • Innovatie en experiment. De toekomst staat niet vast, die maken we samen. We brengen verschillende partners samen rond experimentele en toekomstgerichte projecten. We doen dat steeds vanuit de City-of-People visie: mensen en maatschappelijke noden voorop, technologie als middel en niet als doel.

  • Strategie en beleid. Foresight wil helpen om vorm te geven aan de toekomst, maar wil ook werken aan de weg daarnaartoe. Met het oog op de lange termijn zijn wij ook bezig met realisaties op korte termijn.

  • (Internationale) Samenwerking. We zijn het aanspreekpunt voor samenwerkingsprojecten waarbij Digipolis betrokken is; zowel lokaal, nationaal als internationaal. Ook in de City-of-People visie staat samenwerking centraal. We spreken over de ‘quadruple helix’: burgers, middenveld en bedrijven, academia en overheid.

Foresight op sociale media: Twitter: @Foresightgent Facebook: Foresightgent We zijn bereikbaar via [email protected]

Applied Futures Research Het kenniscentrum Applied Futures Research is een samenwerking van de opleidingen Toerisme- & Recreatie Management, Communicatiemanagement en Idea & Innovation Management van het departement Management, Media en Maatschappij aan de Erasmushogeschool Brussel. Wij ontwikkelen praktijkgerichte werkwijzen en instrumenten voor toekomstonderzoek en werken samen met maatschappelijke actoren om toekomstdenken in uiteenlopende contexten aan te moedigen en te versterken. We mikken op meerwaarde uit toekomstonderzoek voor bedrijven, non-profit organisaties, overheden, onderwijs, activisme, gemeenschappen en de samenleving. We moedigen langetermijndenken aan met inzicht in methoden en benaderingen, met concrete tools, training, coaching en op maat gemaakte activiteiten.

Vind ons online: www.erasmushogeschool.be/nl/praktijkgericht-onderzoek/open-time Bel of stuur een email: [email protected]